QQ室内空间留言板留言编码:大家必须好好地的

摘要: QQ室内空间留言板留言编码:[M][ftc=#F49BC1] ?u ?v /土 ㄥ、 ?:[/ft] [ftc=#6CCFF7]_____________________________[/ft][fts=6][ftc=#ED008C][ftf=Webdings]Y[/ft][/ft][/ft][ftc=#6CCFF7]__________[/ft][ftc=#EE1000]2012[/ft][ftc...

QQ室内空间留言板留言编码:

[M][ftc=#F49BC1]

  ?u  ?v  /土 
  ㄥ、  ?:[/ft] 

[ftc=#6CCFF7]_____________________________[/ft][fts=6][ftc=#ED008C][ftf=Webdings]Y[/ft][/ft][/ft][ftc=#6CCFF7]__________[/ft]

[ftc=#EE1000]2012[/ft]

[ftc=#ED008C]全球末世[/ft]

[ftc=#91278F]实属编造[/ft]

[ftc=#652C91]你要就是你[/ft]

[ftc=#2F3192]我都就是我[/ft]

[ftc=#0054a5]大家必须好好地的[/ft]

[ftc=#0072BC]要更听话一点[/ft]

[ftc=#00A99E]其他的[/ft]

[ftc=#00A99E]也不会更改[/ft]

[ftc=#00A650]仅仅由于大家一定好些好地。[/ft]

[ftc=#6CCFF7]__________[/ft][fts=6][ftc=#ED008C][ftf=Webdings]Y[/ft][/ft][/ft]
[ftc=#6CCFF7]______________________________[/M]

实际效果:

QQ空间留言代码



联系我们

全国服务热线:4000-399-000 公司邮箱:343111187@qq.com

  工作日 9:00-18:00

关注我们

官网公众号

官网公众号

Copyright?2020 广州凡科互联网科技股份有限公司 版权所有 粤ICP备10235580号 客服热线 18720358503

技术支持:凡科网站建设